Харилцагч таны хэрэгцээнд зориулж USD, EUR, RUB, CNY, KRW зэрэг олон улсын зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөх боломжтой валютын арилжааг түргэн шуурхай гүйцэтгэхээс гадна захиалгат валют арилжааг арилжааны банкуудаар дамжуулан Монгол банктай своп хэлцэл хийх замаар албан байгууллага, иргэдийн хооронд ам.доллар, юаниар хийж байна.


Банк, санхүү, хуулийн мэргэжлийн болон мэргэшсэн боловсон хүчнээс бүрдсэн манай хамт олон санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр иргэд хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, санхүүгийн шинжилгээ судалгаа хийж, дүгнэлт гаргах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

Мэдээ мэдээлэл

Facebook page